Scrie pentru noi

Ce este ipoteca

Ultimele articole

Cum să găsești cel mai bun serviciu de închiriere auto pentru vacanța ta?

Planificarea unei vacanțe poate fi o experiență palpitantă, dar și destul de complexă. Una...

Patru lucruri pe care să le știți atunci când alegeți anvelopele?

Atunci când decideți să cumpărați un nou set de anvelope pentru mașina dvs., există...

Ipoteca este una din formele de garantare cele mai utilizate. Ipoteca serveste la garantarea obligatiilor debitorului fata de creditorul sau printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (terenuri, cladiri, case, apartamente).

Ipoteca acceptata ca garantie la creditele acordate de banci este o ipoteca conventionala, care se constituie prin contract incheiat intre banca si proprietarul/proprietarii bunului adus in garantie. Ipoteca se materializeaza printr-un contract de ipoteca, care este un contract accesoriu la contractul de creditare.

Garantarea platii prin ipoteca consta in faptul ca daca debitorul nu ramburseaza ratele creditului si obligatiile aferente, banca creditoare (in favoarea careia a fost constituita ipoteca) poate cere vanzarea bunului ipotecat, iar din suma obtinuta sa-si acopere creanta. Chiar daca se obtine o evaluare reala a imobilului, evenimente neasteptate pot modifica valoarea garantiilor intr-un sens nedorit. Pentru a se evita pierderile care ar putea rezulta din producerea unor evenimente neprevazute, bunurile ipotecate se asigura la o societate de asigurare, iar polita de asigurare este andosata la ordinul bancii creditoare. In urma achitarii integrale a datoriei izvorata din contractul de credit, garantul ipotecar are dreptul sa solicite bancii acordul cu privire la radierea (stergerea) inscriptiei ipotecare. Banca emite o adresa catre Oficiul de Cadastru si de Publicitate Imobiliara, prin care confirma achitarea integrala a creantei si isi da acordul cu privire la radierea ipotecii.

Ce este ipoteca – Creditul ipotecar

Creditul ipotecar consta dintr-un imprumut destinat achizitionarii, constructiei sau renovarii (modernizarii) unei locuinte si se garanteaza tot cu locuinta respectiva pentru a se asigura obligatia platii creditului rezultata in urma acestui imprumut. Ipoteca e inregistrata in Cartea Funciara, iar locuinta este folosita ca si garanție si nu poate fi vanduta pana ce creditul nu este complet rambursat.  

Perioada de creditare este pe termen lung, de maxim 35 ani, respectiv 420 luni. Pe toata perioada de creditare, titularul creditului va avea obligatia de a achita lunar rata formata din principal (credit) si dobanda. Toate conditiile de creditare legate de obiect, valoare, perioada, garantie si costuri- comisioane si dobanzi, sunt prevazute intr-un contract care va fi incheiat intre institutia de credit si solicitant la momentul contractarii creditului. Veniturile acceptate pentru credite ipotecare sunt cele standard acceptate de banci: venituri din salarii, pensii, drepturi de autor, rente viagere, dividende, chirii, activitati independente, diurne personal navigant.

Ce este ipoteca – Tipurile de comisioane bancare percepute de banci

Acestea sunt: 

-comision de acordare credit- se achită o singură data, la acordarea creditului;

-comision administrare credit- lunar sau anual;

-comision lunar de administrare cont curent-lunar; • comision rambursare anticipată – cel mult 1% în cazul creditelor cu dobândă fixă;

– comision transfer bancar- realizat din contul cumpărătorului în contul vânzătorului pentru achitarea imobilului;

-asigurarea anuală a imobilului- tariful este stabilit de firma de asigurări agreată de bancă;

-cheltuieli notariale- tariful este stabilit de notarul agreat de bancă.

Bancile  care pun la dispozitie aceste credite au de obicei diferite oferte ca sa atraga mai multi clienti, ca de exemplu:

-se poate achita creditul în avans, fără a se suporta comisioane suplimentare;

-ratele se pot achita direct din contul curent deschis la bancă;

-pentru creditele până la o anumită sumă nu se solicită asigurare de viață, iar pentru creditele peste acea sumă procentul de asigurare se aplică numai la un anumit procent din valoarea creditului;

– vârsta maximă de acordare a împrumutului prelungită până la o vârstă mai înaintată clientului;

-perioada de grație de până la mai mulți ani în cazul construcțiilor de locuințe.

Acte necesare contract de ipoteca bun imobil (teren, apartament etc.) si bun mobil

Pentru Debitorul Ipotecar/Garant:

Actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, pasaport, in cazul cetatenilor straini Pasaportul, Permisul de sedere sau actul de identitate emis de statul a carei cetatenie o are;

In situatia in care una din parti este cetatean strain, se va mentiona obligatoriu numarul sau de identificare fiscala (NIF) care se obtine de la organul fiscal competent.

Certificatul de casatorie si conventie matrimoniala, in cazul in care a fost incheiata; in cazul in care este reprezentat prin mandatar, procura in original. 

Actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului de ipoteca care pot fi dupa caz: contract vanzare-cumparare, Sentinta/Decizie civila definitiva si irevocabila, Titlu de proprietate, Certificat de mostenitor, contract de donatie, Autorizatie de construire, Proces-verbal de predare-primire, contract de imprumut, dovada achitarii integrale a pretului etc. – in cazul bunurilor imobile.

Actele de proprietate asupra bunului mobil –  in cazul bunurilor mobile.

Documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu) intocmita de un expert cadastral autorizat – in cazul bunurilor imobile.

Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa ca toate taxele in legatura cu bunul imobil sunt achitate la zi de catre proprietar. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza de Administratia Financiara competenta, respectiv Administratia Financiara la care proprietarul plateste impozitul anual pentru imobilul respectiv. In situatia instrainarii dreptului de proprietate asupra unui bun aflat in coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscala fiecarui proprietar, proportional cu cota sa parte de proprietate a acestuia. Certificatul de atestare fiscala este valabil numai pana la sfarsitul lunii in care a fost emis – in cazul bunurilor imobile.

Extrasul de Carte Funciara se obtine prin intermediul biroului notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii – in cazul bunurilor imobile.

Certificatul de performanta energetica, obligatoriu pentru imobilele cu o suprafata mai mare de 50mp, conform Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare – in cazul bunurilor imobile.

Pot fi solicitate si alte acte in functie de cerintele Debitoului Ipotecar.

Pentru persoane juridice:

Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, actul in baza caruia isi desfasoara activitatea persoana juridica;

Certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societati comerciale). In lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;

Hotarare A.G.A din care sa rezulte acordul asociatilor cu privire la aducerea ca si garantie a bunului respectiv si valoarea creditului garantat;

Imputernicire / Hotarare A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la incheierea actului.

Pentru Creditorul Ipotecar (persoana fizica)

Actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, pasaport, in cazul cetatenilor straini Pasaportul, Permisul de sedere sau actul de identitate emis de statul a carei cetatenie o are;

In situatia in care una din parti este cetatean strain, se va mentiona obligatoriu numarul sau de identificare fiscala (NIF) care se obtine de la organul fiscal competent. 

Certificatul de casatorie si conventie matrimoniala, in cazul in care a fost incheiata;

In cazul in care este reprezentat prin mandatar, procura in original;

Actul din care sa reiasa creanta.

Pentru Creditorul Ipotecar (persoana juridica/Banca)

Actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, pasaport, in cazul cetatenilor straini Pasaportul, Permisul de sedere sau actul de identitate emis de statul a carei cetatenie o are;

In situatia in care una din parti este cetatean strain, se va mentiona obligatoriu numarul sau de identificare fiscala (NIF) care se obtine de la organul fiscal competent.

In cazul in care este reprezentat prin mandatar, procura in original sau orice alt document din care sa rezulte ca reprezentantul este imputernicit sa semneze contractul de ipoteca;

Actul din care sa reiasa creanta;

Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, actul in baza caruia isi desfasoara activitatea persoana juridica;

Certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societati comerciale). In lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;

Hotarare A.G.A (acolo unde este cazul) din care sa rezulte acordul asociatilor cu privire la acceptarea ca si garantie a bunului respectiv si valoarea creditului garantat;

Imputernicire / Hotarare A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la incheierea actului.

Toate actele se prezinta notarului public in original

 

 

 

 

 

Ultimele articole

Cum să găsești cel mai bun serviciu de închiriere auto pentru vacanța ta?

Planificarea unei vacanțe poate fi o experiență palpitantă, dar și destul de complexă. Una...

Patru lucruri pe care să le știți atunci când alegeți anvelopele?

Atunci când decideți să cumpărați un nou set de anvelope pentru mașina dvs., există...

Cum să alegi autorulota potrivită nevoilor tale       

Selectarea unei autorulote potrivite pentru aventurile tale pe drum poate fi o sarcină dificilă,...

Cum planifici bugetul personal pentru a-ți permite proceduri medicale mai costisitoare

În fața unor proceduri medicale costisitoare, planificarea bugetului devine esențială pentru asigurarea accesului la...

Mai multe articole similare

Cum să găsești cel mai bun serviciu de închiriere auto pentru vacanța ta?

Planificarea unei vacanțe poate fi o experiență palpitantă, dar și destul de complexă. Una...

Patru lucruri pe care să le știți atunci când alegeți anvelopele?

Atunci când decideți să cumpărați un nou set de anvelope pentru mașina dvs., există...

Cum să alegi autorulota potrivită nevoilor tale       

Selectarea unei autorulote potrivite pentru aventurile tale pe drum poate fi o sarcină dificilă,...