Scrie pentru noi

AcasăLocalePana la ce ora circula RATB

Pana la ce ora circula RATB

Ultimele articole

Refurbished sau Second Hand – cum alegem corect în 2024?

Vrei să-ți schimbi laptopul, dar nu știi exact ce să alegi? Variantele noi sunt...

Strategii de gestionare a riscului de credit cu ajutorul asigurării de credit comercial 

Ai întâmpinat vreodată dificultăți în gestionarea riscului de credit în cadrul afacerii tale? Este...

In Bucuresti exista 23 de trasee de noapte cu autobuzul, care circula incepand de vineri spre sambata, intre orele 23.00 si 5.00, la 30 sau 60 de minute şi leaga zona centrala de marginile orasului. Cele 23 de trasee au terminalul central la Piata Unirii şi circula intre orele 23.00-1.00 şi 5.00-6.00 la un interval de 30 de minute şi între orele 1.00-5.00 la 60 de minute.

Astfel: 

Linia N101 circula intre Piata Unirii si Pasajul Colentina, pe traseul Piata Universitatii, Calea Mosilor, Sos. Colentina.

Linia N102 functioneaza intre Piata Unirii si Granitul, pe traseul Piata Universitatii, Bd. Pache Protopopescu, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon.

Linia N103 are traseu intre Piata Unirii si Faur Poarta 4, pe Bd. Unirii, Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Camil Ressu, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie.

Legatura intre Piata Unirii si Barajul Dunarii este facuta de autobuzele liniei N104, pe traseul Bd. Unirii, Bd. Decebal, str. Dristorului, str. Baba Novac, Bd. N. Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu.

Linia N105 functioneaza intre Piata Unirii si Turnu Magurele, pe traseul Bd. Cantemir, Bd. Tineretului, Piata Sudului, Bd. Obregia.   

De la Piata Unirii spre Aparatorii Patriei pleaca autobuzele liniei N106 si au avea traseu pe Bd. Cantemir, Calea Serban Voda, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Piata Sudului, Sos. Berceni.

Autobuzele liniei N107  circula intre Piata Unirii si CFR Progresul, pe traseul Bd. D. Cantemir, Bd. Marasesti, str. Dr. Istrate, Sos. Viilor, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului.

Intre Piata Unirii si Pasajul Colentina circula autobuzele liniei N108, pe traseul Piata Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Garii Obor, str. Baicului, str. D. Slugeru, str. Heliade intre Vii, str. Doamna Ghica, Sos. Colentina.

Linia N109 functioneaza intre Piata Unirii si Republica, pe traseul Calea Calarasilor, Bd. Basarabia.

Linia N110 face legatura intre Piata Unirii si Cartier 16 Februarie, avand traseu prin Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Splaiul Independentei, Str. Virtutii, Sos. Ciurel, Bd. Constructorilor, Cal. Giulesti.

Din Bulevardul Unirii spre Complexul RATB Titan pleaca autobuzele liniei N111, pe traseul Bd. Unirii, str. Lucian Blaga, Calea Vitan, str. Fizicienilor, Bd. Th. Pallady.

Cele mai citite articole

Linia N112 functioneaza intre Piata Unirii si Piata Resita, pe traseul Bd. Cantemir, Calea Serban Voda, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Bd. Brancoveanu, str. Izvorul Rece, str. Resita.

Un alt traseu de noapte este pe linia N113, intre Piata Unirii si Piata Presei Libere, prin Bd. I.C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piata Romana, Bd. Dacia, Calea Dorobantilor, Bd. Maresal C-tin. Prezan, Bd. Marasti.

Autobuzele liniei N114 pleaca de la Depoul Alexandria spre Piata Unirii, pe traseul Sos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. Regina Maria. 

Linia N115 functioneaza intre Master si Piata Unirii, pe traseul Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei.

Legatura intre Valea Ialomitei si Piata Unirii este facuta de autobuzele liniei N116, pe traseul Drumul Taberei, Academia Militara, Bd. Eroilor, Bd. Elisabeta, Piata Universitatii, Bd. Bratianu.

Linia N117 functioneaza intre Laromet si Piata Unirii, pe traseul Bd. Bucurestii Noi, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Piata Romana.

Autobuzele liniei N118 circula intre Mezes si Piata Unirii, pe traseul Sos. Chitilei, Bd. Ion Mihalache, Piata Victoriei, Piata Romana.

De la statia CFR Constanta spre Piata Unirii pleaca autobuzele liniei N119, pe traseul Sos. Pipera, Calea Floreasca, Bd. M. Eliade, str. Av. Beller, Calea Dorobantilor, Bd. Dacia, Piata Romana.

Linia N120 face legatura intre Apusului si Piata Unirii, pe traseul str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, str. Razoare, str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei.

Autobuzele liniei N121 au traseu intre Zetarilor si Piata Unirii, prin Calea Ferentarilor, Calea Rahovei, Sos. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, str. Natiunile Unite, Splaiul Independentei.

Linia N122 functioneaza intre Valea Oltului si Piata Unirii, pe traseul Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. Hasdeu, Splaiul Independentei, Piata Unirii.

Intre Lacul Tei si Piata Unirii circula autobuzele liniei N123, pe traseul str. Barbu Vacarescu, str. Tunari, str. Alecu Russo, Bd. Dacia, str. Vasile Lascar, str. Armand Calinescu, Calea Mosilor, str. Sf. Vineri, Bd. Coposu.

Pana la ce ora circula RATB – Liniile de autobuz cu program de circulaţie nocturna

 

Liniade lapână lape traseul
N101Pasaj ColentinaFaurSos.Colentina – Sos.Mihai Bravu – Bd.Ferdinand – Sos.Pantelimon – Bd.Pierre de Coubertain – Stadionul Naţional – Bd.Pierre de Coubertain – SDos.Pantelimon – Str.Garii Căţelu – Str. Industriilor – Bd. Basarabia – Bd.1 Decembrie 1918
N102Piata UniriiGranitulBd.Carol I – Bd.Pache Protopopescu – Str.Vatra Luminoasa – Sos.Pantelimon
N103Complex Comercial TitanZetaribd.Th.Pallady – Bd.Camil Ressu – Cal.Dudesti – Bd.O.Goga – Str.Nerva Traian – Cal.Vacaresti – Sos.Oltenitei – Str.Ion Iriceanu, Str.Turnu Magurele – Str.Luica – Piata Eroii Revolutiei – Bd. Pieptanari – Calea Ferentarilor – Str.Zetarilor.
N104Piata UniriiFAURBd.Unirii – Bd.Decebal – Str.Dristorului – Str.Baba Novac – Bd.N.Grigorescu – Str.Liviu Rebreanu – Bd.1 Decembrie 1918
N105Piata UniriiTurnu MăgureleBd.Cantemir – Bd.Tineretului – Calea Vacaresti – Str.Serg.Ntţu Vasile – Bd.Alexandru Obregia.
N106Piata UniriiBd. Alexandru ObregiaPiata Unirii (Aleea II) – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Serban Voda – Piata Eroii Revolutiei – Sos.Oltenitei – Piata Sudului – Sos.Berceni – Str.Iriceanu – Str.Turnu Magurele.
N107Piata UniriiCFR ProgresulStr.Dr.Istrate – Şos.Viilor – Piaţa Eroii Revoluţiei – Sos.Giurgiului.
N108Piata UniriiPasajul ColentinaBd.Carol I – Bd.Ferdinand – Bd.Garii Obor – Str.Baicului – Str.D.Slugeru – Str.Heliade intre Vii – Str.Doamna Ghica – Sos.Colentina
N109Piata UniriiRepublicaCal.Calarasilor – Bd.Basarabia.
N110Piata UniriiCartier 16 FebruariePiata Unirii – Splaiul Independentei – Bd.Timisoara – Str.Virtutii – Bd.Constructorilor – Cal.Giulesti.
N11Piata UniriiComplex Comercial TitanBd.Unirii – Str.Lucian Blaga – Cal.Vitan – Str.Fizicienilor – Bd.Th.Pallady.
N112Piata UniriiZetarilorBd.Cantemir – Cal.Serban Voda – Piata Eroii Revolutiei – Sos.Oltenitei – Str. Serg. Nitu Vasile – Str.Izvorul Rece – Str.Resita – Str. Zetarilor.
N113Complex Comercial TitanBd.FicusuluiBd.Th.Pallady – Bd.Camil Ressu – Str.Ramnicu Sarat – Cal.Vitan – Cal.Dudesti – Sos.Mihai Bravu – Str.Vatra Luminoasa – Bd.Pierre de Coubertain – Sos.Iancului – Bd.Pache Protopopescu – Bd.Carol I – Cal.Mosilor – Sos.Stefan cel Mare – Str. Barbu Vacarescu – Str.Eugen Botez – Str.Banciulescu – Cal.Floreasca – Sos.Stefan cel Mare – Bd.Iancu de Hunedoara – Piata Victoriei – Bd.Ion Mihalache – Cal.Grivitei – Bulevardul Bucurestii Noi – Bulevardul Gloriei – Strada Coralilor – Soseaua Straulesti – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad – Bulevardul Aerogarii – Bulevardul Ficusului.
N114Piata UniriiDepoul AlexandriaBd.Regina Maria – Cal.Rahovei – Sos.Alexandriei.
N115Piata UniriiGrup Scolar AutoSplaiul Independentei – Sos.Cotroceni – Bd.Iuliu Maniu – Valea Cascadelor – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu.
N116Piata UniriiGrup Scolar AutoBd.Regina Elisabeta – Bd.M.Kogalniceanu – Bd.Eroilor – Drumul Taberei – Str.Valea Ialomiţei – Str.Valea Oltului – Bd.Timişoara – Str.Valea Cascadelor – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu.
N117Piata UniriiCFR ConstantaPiaţa Romana – Bd.Dacia – Cal.Grivitei – Bd.Bucurestii Noi – Sos.Bucuresti-Targoviste.
N118MezesComplex Comercial ApusuluiSos.Chitilei – Cal.Grivitei – Piata Garii de Nord – Bd.Dinicu Golescu – Sos.Orhideelor – Cal.Giulesti – Cart.16 Februarie – Cal.Giulesti – Bd.Constructorilor – Sos.Virtutii – Bd.Iuliu Maniu – Str.Dreptatii – Bd.Uverturii – Str.Apusului.
N119Piata UniriiCFR ConstanţaBd.Magheru – Calea Floreasca – Str. Fabrica de Glucoza – Str. Barbu Vacarescu – Sos.Pipera.
N120Depoul MilitariTurnu MăgureleBd.Preciziei – Str.Valea Cascadelor – Bd.Timisoara – Bd.Vasile Milea – Drumul Taberei – Str.Lt.N.Gaina – Drumul Sarii – Cal.13 Septembrie – Str.Sebastian – Cal.Rahovei – Sos.Alexandria – Autobaza Alexandria – Sos.Alexandria – Cal.Rahovei – Cal.Ferentari – Prel.Ferentarilor – intersectia Prel.Ferentarilor / Str.Zetarilor – Prel.Ferentarilor – Str Toporasi – Sos.Giurgiului – Drumul Gazarului – Str.Izvorul rece – Str.Nitu Vasile – Bd.Alexandru Obregia
N121Piata UniriiZetarilorCal.13 Septembrie – Str.Petre Ispirescu – Str.Margeanului – Str.Buzoieni – Calea Ferentarilor.
N122Valea OltuluiZetariStr.Valea Oltului – Prel.Ghencea – Bd.Ghencea – Str.Petre Ispirescu – Str.Margeanului – Str.Buzoieni – Sos.Alexandria.
N123CFR ConstanţaPasajul OtopeniSos.Pipera – Str.Av.Serbănescu – Bd.Aerogarii – Bd.Ficusului – Str.Elena Vacarescu – Sos.Bucuresti-Ploiesti – Bd.Aerogarii – Bd.Ficusului – Str.Elena Vacarescu – Sos.Bucuresti-Ploiesti
N124Dep.AlexandriaBd.Alexandru ObregiaSos.Alexandria – Str.Amurgului – Sos.Salaj – Str.Bacau – Str.Humulesti – Sos.Salaj – Cal.Ferentari – Prel.Ferentarilor – Str,Zetariilor – Str.Anghel Alexandru – Sos.Giurgiului – Str.Anghel Moldoveanu – Str.Tudor Gogiu – Str.Actiunii – Str.Pogoanele – Str.Luica – Bd.Constantin Brancoveanu – Sos.Oltenitei – Str.Nitu Vasile – rondul din intersectia Str.Nitu Vasile/Str.Emil Racovita – Str.Nitu Vasile – Sos.Oltenitei – Str.Ion Iriceanu – Str.Turnu Magurele
N125CFR ConstantaGranitulSos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National, Bd. Pierre de Coubertin, Sos Pantelimon, Str. Baicului, Str. Slugerului, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Sos. Stefan cel Mare, Str. Lizeanu, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Str. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herastrau, Sos. Pipera, cu intoarcere pe Sos. Pipera, Str. Barbu Vacarescu, Str. Fabrica de Glucoza, Str. Gara Herastrau, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade intre Vii, Str. Slugerului, Str. Baicului, Sos Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National, Bd. Pierre de Coubertin, Sos. Pantelimon.

 

  • intervalele de succedare a autobuzelor sunt:
  • intre orele 23.00 – 01.00 de   40 minute
  • intre orele 01.00 – 03.00 de 120 minute
  • intre orele 03.00 – 04.30 de   40 minute

Cele mai citite articole

Ultimele articole

Refurbished sau Second Hand – cum alegem corect în 2024?

Vrei să-ți schimbi laptopul, dar nu știi exact ce să alegi? Variantele noi sunt...

Strategii de gestionare a riscului de credit cu ajutorul asigurării de credit comercial 

Ai întâmpinat vreodată dificultăți în gestionarea riscului de credit în cadrul afacerii tale? Este...

Visezi să îți deschizi propriul tău boutique? Top 5 aspecte de care trebuie să ții cont

Boutique-urile oferă clienților o experiență de cumpărare personalizată și de înaltă calitate, caracterizată de...

Industria 4.0: pregătește-ți afacerea pentru viitor

Industria 4.0 sau a patra revoluție industrială este privită ca o „trusă de instrumente...

Mai multe articole similare

Refurbished sau Second Hand – cum alegem corect în 2024?

Vrei să-ți schimbi laptopul, dar nu știi exact ce să alegi? Variantele noi sunt...

Strategii de gestionare a riscului de credit cu ajutorul asigurării de credit comercial 

Ai întâmpinat vreodată dificultăți în gestionarea riscului de credit în cadrul afacerii tale? Este...

Visezi să îți deschizi propriul tău boutique? Top 5 aspecte de care trebuie să ții cont

Boutique-urile oferă clienților o experiență de cumpărare personalizată și de înaltă calitate, caracterizată de...